top of page

Clusters

Na het indienen, bespreken en onderhandelen van de ideeën stapten we na de Slotonderhandeling aan het einde van de expo The Neverending Park over naar de verdere ontwikkelingsfase van De Grond der Dingen
 

In plaats van de voorstellen één op één tegenover elkaar in concurrentie te zetten alsof het een wedstrijd zou zijn, zochten we de kracht van de samenhang en stelden we diverse clusters samen. Deze clusters vertellen samen ook een groter verhaal dan de individuele voorstellen op zich. En het persoonlijke idee kan zo verrijkt en versterkt worden. 
 

We nodigen de indieners uit om deel uit te maken van een kernteam (per cluster) dat na de onderhandelingen in de ontwikkelingsfase zelf actief aan de slag gaat, in samenwerking met De Grond der Dingen, de stad, projectontwikkelaars, kunstenaars en bij uitbreiding met een nieuw publiek van geïnteresseerden of belanghebbenden. De clusters kunnen omwille van hun thematiek of invalshoek immers nieuwe interesse wekken. 

Mensen met een betrokkenheid mee laten deelnemen aan en nadenken over dit proces komt niet alleen het burgerschap ten goede maar ook de duurzaamheid en het draagvlak van dit project. 

Er zijn 4 clusters waar er verder rond gewerkt wordt:

ECORRIDOR werd opgebouwd met 'De Duurzaamheidsas' als uitgangspunt. Zo'n as is zeer waardevol als een soort tot de verbeelding sprekende zichtbaarheid rond duurzaamheid.

TUIN VAN ETEN is een cluster die vooral rond voedsel en inclusie is opgebouwd. Deze cluster is bij uitstek bedacht om de haalbaarheid van voorstellen te vergroten door ze onderling te verbinden. Het ene voorstel kan zorgen voor het andere etc.

TINY COOP is ondertussen al een eigen leven gaan leiden. Rond wonen werd in The Neverending Park al meermaals overlegd en vergaderd. De insteek is om te kijken op welke manier lokale wetgeving en ondersteuning kan leiden tot een vergroting van de impact van privé-initiatieven met betrekking tot 'goedkoop wonen'. Rond 'kleine huisjes' is ondertussen een Mechels collectief opgericht.

MAKERSBAD werd vooral rond het 'zwembad Geerdegemvaart' opgebouwd. Vanuit de buurt van het zwembad kwam de vraag om bij de herbestemming vooral rond 'delen' te mogen werken. Hier is reeds een grote lokale gedragenheid voor een vuurtorenfunctie omtrent delen. Gezien de concrete situatie, een cluster die nog enkele jaren van verwezenlijking verwijderd is maar misschien juist daardoor erg grondig kan worden voorbereid.

Naast de clusters zijn er ook nog 2 reeksen die een andere aanpak vragen:

Een reeks LOCATIEGEBONDEN voorstellen die we als lokale nood classificeerden en waarbij we gesprekken en onderhandelingen voorstellen tussen de indieners en de stad zelf, met De Grond der Dingen als facilitator. Het gaat vaak over erg duidelijke, praktische lokale noden die geen groter verhaal behoeven, zoals bv. avondmarkt Heffen, geluidsmuur met zonnepanelen, plaktuintjes, etc.

Een andere reeks noemen we de SOLO'S. Dit zijn voorstellen die individueel ontwikkeld worden vanwege specifieke contexten. We onderscheiden hierin twee categorieën: voorstellen die te groot of te systematisch zijn om in een overkoepelend verhaal een plaats te geven en voorstellen die geen grond behoeven.

bottom of page