top of page

Ecorridor

Er zijn 4 clusters waar in de toekomst verder
rond kan worden gewerkt: 
ECORRIDOR,
TUIN VAN ETEN, TINY COOP en

GEERDEGEMVAART.

---

ECORRIDOR werd opgebouwd met De Duurzaamheidsas als
uitgangspunt. Zo’n as is zeer waardevol als een soort tot de verbeelding
sprekende zichtbaarheid rond duurzaamheid.

 

Bevindingen cluster 3: Ecorridor

 

Draait rond twee deelgroepen: de duurzaamheidsas en de Lokale Voedsel Strategie (LVS).

Een duurzame verbinding, is een sleutelwoord: ‘verbindingsweg’, verbinding tussen de mens en voeding. We zoeken verbinding tussen actoren op het terrein, producten, verwerkers, handelaars die rond duurzame voeding in Mechelen bezig zijn: korte keten, biologisch, samenwerking met natuur om ecologische doelstellingen te integreren waardoor ecosysteemdiensten niet aangetast maar verstrekt worden.

Met de stad hebben we gerealiseerd (na 3 jaar LVS): toenadering met schepencollege die LVS wil opnemen in stedelijk beleid en via duurzaam klimaatbeleid naar buiten wil brengen, o.a. op website van de stad. We willen dit ook zichtbaar maken in de stad: de duurzaamheidsas: we willen Mechelen vergroenen van onderuit maar ook van bovenop (tot zelfs groene daken die ook voedsel kunnen produceren). De as gaat van Hombeek tot Muizen, de ‘Scherpen Horink’ tot de ‘Baarbeekhoeve’ en alle plekken die daarin worden opgenomen. Met daktuinen en eetbare plantenbakken, … We hopen dat dit kan bijdragen tot een betere verbinding met de Mechelse stadsbewoner.

We willen het groen zichtbaar maken in de stad, voedselbossen maken, mensen sensibiliseren om bomen te planten, liefst voedselbomen,...

---

Wij vragen aan de stad

 

We zoeken een partner in de stad om dit mee op te nemen.

bottom of page