top of page

The Neverending Park

element__deur.png

Wat is de grond der dingen?

 6 december 2019 tot

13 september 2020

MUSEUM HOF VAN BUSLEYDEN MECHELEN

Twee jaar lang verzamelden theatergezelschap ARSENAAL/LAZARUS en Museum Hof van Busleyden ideeën van Mechelaars voor een betere stad. Binnen het project De Grond der Dingen kreeg elke inwoner één vierkante meter om zijn stad leefbaarder te maken. Over de voorstellen is samen onderhandeld en gediscussieerd, gewikt en gewogen. Maar de onderhandelingen gaan verder, want de Stad Mechelen beloofde het project 20.000 m² grond in 2021 om zo een selectie van deze ideeën te realiseren. Van 6 december 2019 tot 13 september 2020 waren deze voorstellen te zien in de tijdelijke expo: The Neverending Park. Het was een bijzonder park, een kunstmatige biotoop onder de grond van het Museum Hof van Busleyden. Het werd ontworpen door Jozef Wouters en Vesara Molla als een steeds veranderend decor voor de zoektocht naar De Grond der Dingen.  Zoals in elk park kon je er rondstruinen of hangen, flaneren, ontmoeten, kijken, leren en spelen.

 

Ook bijzonder in dit park waren de verschillende vaste bewoners die de bezoekers verwelkomden en met hen in gesprek gingen. In het aanpalende Colosseum werd nagedacht over de betekenis van grond, en hoe die verschuift doorheen de tijd. Op de heuvels van het park vond je tachtig maquettes van Benjamin Verdonck. Ze verbeeldden de concrete voorstellen van Mechelaars om hun stad beter te maken en nodigden je uit om in gesprek te gaan over de noden van een stad vandaag. De heuvels deinden uit in de resten van een antiek theater. Hier was plaats voor tal van binnen- en buitenlandse gasten die we op speciale momenten ontvingen. Samen zochten we naar een antwoord op de vraag ‘Wat is de grond der dingen?’.

 

Tijdens de Slotonderhandeling op 12 en 13 september 2020 werden leerinzichten geformuleerd en clusters gevormd. Adviezen en vragen werden overhandigd aan het stadsbestuur. Het einde van The Neverending Park betekent meteen ook het begin van een nieuwe fase voor De Grond der Dingen!

 

 


 

                                            Read more about The Ground of Things and The Neverending Park in English 

element_vogel_stenen.png
bottom of page