top of page

Locatiegebonden

Naast de 4 clusters zijn er ook nog enkele reeksen die een andere
aanpak vragen. 

---

 

Een reeks voorstellen die we als lokale nood classificeerden en waarbij we
gesprekken en onderhandelingen voorstellen tussen de indieners en de stad zelf, met De Grond der Dingen als facilitator. Het gaat vaak over erg duidelijke, praktische lokale noden die geen groter verhaal behoeven, zoals bv. avondmarkt Heffen, oud gemeentehuis wordt jongerenhuis, hypecourt, geluidsmuur met zonnepanelen, pluktuintjes, etc.

Bevindingen Locatiegebonden ideeën

Wij staan hier samen als een groep, ook al zijn we de solo’s en locatiegebonden ideeën. We hebben een gemeenschappelijke deler en we hebben elk ook een specifieke vraag. Elk van ons heeft de stad erg nodig; we zoeken een échte partner om mee in gesprek te gaan, die de voortgang kan opvolgen en zo dat wij er deel vanuit maken. We willen weten welke code onze projecten gekregen hebben bij de bespreking door de stadsdiensten: rood, oranje, groen? We willen weten wat de stad er echt van vindt.

Gemeenschappelijk: wij vragen niet zomaar iets maar bieden ook iets aan: we hebben kennis, ervaring, en veel betrokkenheid bij onze projecten. Wij zoeken partners in de stad die iets kunnen wat wij niet kunnen om onze projecten te helpen realiseren.

Achter elk van onze projecten staat een grote groep mensen die moeilijk hun stem kunnen laten horen: overleden mensen, oude mensen, mensen met een beperking, mensen in armoede, mensen zonder papieren. Wij willen graag een spreekbuis zijn voor deze andere solo’s.

Vraag voor De Grond der Dingen: om er aandacht voor te hebben dat we niet door de mazen van het net vallen juist omdat we solo zijn.

---

Specifieke projecten

De begaanbaarheid en fietsbaarheid van Winketkaai tot Haverwerf: weg langs de Dijle in de stad. Zwakke weggebruiker is hier in de verdrukking. Dit project wil zich inzetten voor een aangename plek voor alle weggebruikers. Op onze vraag kregen we al een antwoord van de stad: we hebben nu een aanspreekpunt binnen de stad, er is al contact, een deel van de vraag is opgenomen. Maar dat is niet voldoende, ik wil graag betrokken blijven, samen met de mensen die er wonen om de invulling van deze plek mee vorm te geven. Meer kadering naar geheel mobiliteitsplan: plaats van voetganger, fietser, zwakke weggebruiker,...

Werkgroep fietsenstalling: breed gedragen, architecturale lust voor het oog, een landmark voor de stad waar de fiets thuishoort. Op maat van wijken, stad en straat. We hebben al ontwerpen gemaakt. Wij pleiten voor dergelijke stallingen in de stad en kijken daarvoor naar medewerking van de stad. We zouden graag met de diensten van de stad details bespreken en naar een testfase gaan.

bottom of page