top of page

Tiny coop

Er zijn 4 clusters waar in de toekomst verder rond kan
worden gewerkt: 
ECORRIDOR, TUIN VAN ETEN,

TINY COOP en GEERDEGEMVAART

---

TINY COOP is ondertussen al een eigen leven gaan leiden. Rond wonen werd in The Neverending Park al meermaals overlegd en vergaderd. De insteek is om te kijken op welke manier lokale wetgeving en ondersteuning kan leiden tot een vergroting van de impact van privé-initiatieven met betrekking tot ‘goedkoop wonen’. Rond ‘kleine huisjes’ is ondertussen een Mechels collectief ‘kleine huisjes’ opgericht.

 

Bevindingen cluster 2: Wonen

 

Twee deelprojecten: woonprojecten rond precaire doelgroepen/betaalbaar wonen in Mechelen en werkgroep klein wonen in Mechelen.


Gemeenschappelijke vraag: gesprek met Greet Geypen om woonintendant voor stad Mechelen te installeren: alle wooninitiatieven bundelen, een overzicht bieden en toegankelijk maken, nadenken over formules voor alternatieve woonvormen, vrijheid krijgen om buiten bestaande kaders en regelgeving te werken.

Vanuit woongroep: onze analyse rond wonen die we al maakten willen we graag voorstellen aan de schepen van wonen en de schepen van diversiteit.

Vanuit werkgroep klein wonen: in elke Belgische gemeente is het al zover: tiny houses. De eerste stappen zijn gezet i.s.m. burgers en gemeenten. Wij dromen van het eerste Belgische labo voor klein wonen in Mechelen.  Kan de Raghenosite een thuis zijn voor een creatief, innovatief project rond anders wonen?

bottom of page