top of page
DGDD_Logo_Fase_3.jpg

In het stadsproject De Grond der Dingen van ARSENAAL/LAZARUS en Museum Hof van Busleyden bouwen Mechelaars actief mee aan onze gemeenschappelijke toekomst.

Van 2017 t/m 2019 verzamelden we maar liefst 206 ideeën van Mechelaars voor een betere stad.

 

Elke inwoner kreeg één vierkante meter om zijn stad leefbaarder te maken. Over de voorstellen is samen onderhandeld en gediscussieerd, gewikt en gewogen. Maar de onderhandelingen gaan verder, want de Stad Mechelen beloofde het project 20.000 m² grond in 2021 om zo een selectie van deze ideeën te realiseren.

 

Van 6 december 2019 tot 13 september 2020 waren deze voorstellen te zien in de tijdelijke expo: The Neverending Park. Het was een bijzonder park, een kunstmatige biotoop onder de grond van het Museum Hof van Busleyden. Het werd ontworpen door Jozef Wouters en Vesara Molla als een steeds veranderend decor voor de zoektocht naar De Grond der Dingen.  Zoals in elk park kon je er rondstruinen of hangen, flaneren, ontmoeten, kijken, leren en spelen.

 

Tijdens de Slotonderhandeling op 12 en 13 september 2020 werden leerinzichten geformuleerd en clusters gevormd. Adviezen en vragen werden overhandigd aan het stadsbestuur. Het einde van The Neverending Park betekent meteen ook het begin van een nieuwe fase voor De Grond der Dingen.

Na het indienen, bespreken en onderhandelen van de ideeën stappen we na de Slotonderhandeling aan het einde van de expo The Neverending Park over naar de verdere ontwikkelingsfase van De Grond der Dingen
 

In plaats van de voorstellen één op één tegenover elkaar in concurrentie te zetten alsof het een wedstrijd zou zijn, zochten we de kracht van de samenhang en stelden we diverse clusters samen. Deze clusters vertellen samen ook een groter verhaal dan de individuele voorstellen op zich. En het persoonlijke idee kan zo verrijkt en versterkt worden. 
 

 

We nodigen de indieners uit om deel uit te maken van een kernteam (per cluster) dat na de onderhandelingen in de ontwikkelingsfase zelf actief aan de slag gaat, in samenwerking met De Grond der Dingen, de stad, projectontwikkelaars, kunstenaars en bij uitbreiding met een nieuw publiek van geïnteresseerden of belanghebbenden. De clusters kunnen omwille van hun thematiek of invalshoek immers nieuwe interesse wekken. 

Mensen met een betrokkenheid mee laten deelnemen aan en nadenken over dit proces komt niet alleen het burgerschap ten goede maar ook de duurzaamheid en het draagvlak van dit project. 

fv_Lazarus_HvB01_140120.jpg

Wij zijn fier want De Grond der Dingen werd beloond met een Ultima, de cultuurprijs van de Vlaamse Gemeenschap, in de categorie Lokaal CultuurbeleidTheater ARSENAAL/LAZARUS en Museum Hof van Busleyden werkten voor de realisatie van dit stadsproject nauw samen met stadsdiensten, sociale en culturele partners, organisaties en verenigingen. Deze prijs is een beloning voor alle mensen die betrokken zijn bij deze organisaties, alle ideeënindieners en Mechelaars. Samen maken we onze stad beter per vierkante meter! 

 

De geldprijs van 10.000 euro die bij deze Ultima hoort, willen we samen opnieuw investeren in het project en hiermee vooral betrokkenheid van jonge kunstenaars stimuleren bij de ontwikkeling van de voorstellen

Achtergrondinformatie Ultima lokaal cultuurbeleid 2019 De Grond der Dingen →  

Lees de motivatietekst van de jury →  

bottom of page