top of page

Geerdegemvaart

Er zijn 4 clusters waar in de toekomst verder rond kan worden gewerkt: 
ECORRIDOR, TUIN VAN ETEN, TINY COOP en GEERDEGEMVAART. 

---

 

GEERDEGEMVAART werd vooral rond het ‘zwembad Geerdegemvaart’ gebouwd. Vanuit de buurt van het zwembad kwam de vraag om bij de herbestemming vooral rond delen te mogen werken. Hier is reeds een grote lokale gedragenheid voor een vuurtorenfunctie omtrent delen. Gezien de concrete situatie een cluster die nog enkele jaren van verwezenlijking verwijderd is maar misschien juist daardoor erg grondig kan worden voorbereid. 

Bevindingen cluster 1: Geerdegemvaart

 

Een groene, laagdrempelige, leuke plek voor makers en voor alle Mechelaars, jong en oud. Net zoals in het echte leven staan wij niet stil, maar bewegen we. Mensen kunnen terecht op een vaste ontmoetingsplaats maar wij kunnen ook naar mensen gaan. Om hen nieuwsgierig te maken naar meer.

---

Wij vragen aan de stad

- Geerdegemvaart niet privatiseren, publiek houden

- ondersteuning bij participatieproces voor de Geerdegemvaart

- aandacht hebben voor de gevoeligheid voor het verdwijnen van het zwembad

- geleidelijke identiteitsopbouw / geen vast eindpunt vooropstellen
   maar de identiteit van de site geleidelijk laten groeien

- renovatiemobiel: geldt die toezegging nog steeds (vanuit project ‘Art-House’)

- boomlegging in het kader van ‘Boom zoekt grond’

- wat zijn de mogelijkheden voor de herbestemming van de Begijnhofkerk?

bottom of page