top of page

Solo's

Naast de 4 clusters zijn er ook nog enkele reeksen die een andere
aanpak vragen. 

---

 

De reeks voorstellen hieronder noemen we de solo’s: voorstellen die
individueel ontwikkeld worden vanwege specifieke contexten. 

We onderscheiden hierin twee categorieën: voorstellen die te groot of te
systemisch
zijn om in een overkoepelend verhaal een plaats te geven en
voorstellen
die geen grond behoeven

 

De eerste categorie zijn trajecten die in sommige gevallen de vooropgestelde tijd
van De Grond der Dingen overstijgen
 en waarbij op vele vlakken ingrijpende keuzes moeten worden gemaakt. De tweede categorie zijn vooral trajecten met een artistieke insteek waarbij we als De Grond der Dingen onze verantwoordelijkheid willen delen met de stad. 

 

De eerste categorie zijn trajecten die in sommige gevallen de vooropgestelde tijd van De Grond der Dingen overstijgen en waarbij op vele vlakken ingrijpende keuzes moeten worden gemaakt. Zoals bijvoorbeeld:

  • Natuurbegraafplaats’ - op Vlaams niveau moet het decreet aangepast worden. Hier wordt wel ook de piste om de natuurbegraafplaats te laten aansluiten bij het huidige kerkhof bekeken.

  • Omtrent speeltuinen en inclusiviteit bleek tijdens de gesprekken in The Neverending Park dat de stad er eerder naar streeft bij elke aanpassing van bestaande speeltuinen hier rekening mee te houden. Wij pleiten wel voor één duidelijk herkenbare plek waarbij kinderen, volwassenen, ouderen en mensen met een beperking samen recreatieve tijd kunnen besteden. Mechels schepen Patrick Princen sloot in dit geval de vernieuwing van de speeltuin in de Kruidtuin niet uit. 

  • Ook het voorstel voor een sportcomplex voor mensen met een beperking verdient aparte aandacht en is wat te groot voor de context van De Grond der Dingen. We zoeken contact met belangrijke spelers om te onderzoeken of zoiets in Mechelen op termijn mogelijk zou zijn. We denken wel dat dit voor de stad een mooie uitstraling kan hebben.  

  • Rolstoelvriendelijke gevangenis’ is een traject dat vooral op Vlaams niveau moet worden opgevolgd. De Grond der Dingen wil graag mee de kar trekken voor deze wens. 

---

De tweede categorie zijn vooral trajecten met een artistieke insteek waarbij we als De Grond der Dingen onze verantwoordelijkheid willen delen met de stad. 

  • Ongehoord’ kende een eerste aanzet in The Neverending Park en De Grond der Dingen engageerde zich al om samen met De Keeting de komende jaren dit verhaal in een traject verder vorm te geven. 

  • Voor ‘Weggevoerdenplein’ deden we al een voorstel aan Mensen Maken de Stad om een traject te ontwikkelen rond straatnamen: op een bepaald moment zijn voor één dag alle straatnamen van Mechelen veranderd. Op die manier vertellen we het verhaal van de stad van vandaag, gelezen en verbeeld vanuit de bewoners. Ook hier willen we met De Grond der Dingen een stevige partner zijn. 

 

Een laatste reeks van voorstellen zijn gegroepeerd rond indieners die hebben aangegeven geen engagement te willen opnemen. Zij bestaan dus bij gratie van anderen die ze willen oppikken of bij gratie van de stadsdiensten die er iets mee kunnen of willen. Vele van deze voorstellen circuleren nu al in bestaande clusters of bij zijdelingse trajecten die ondertussen zijn ontstaan. Zoals bijvoorbeeld: 

 

  • Met Louis De Bruyn is er een opstart gemaakt via Nina Van den Bilcke om alle voorstellen rond voedsel mee te nemen in een stadsbreed verhaal met Lokale Voedselstrategie Mechelen, in samenwerking met De Grond der Dingen. 

Bevindingen SOLO'S:

 

Wij staan hier samen als een groep, ook al zijn we de solo’s en locatiegebonden ideeën. We hebben een gemeenschappelijke deler en we hebben elk ook een specifieke vraag. Elk van ons heeft de stad erg nodig; we zoeken een échte partner om mee in gesprek te gaan, die de voortgang kan opvolgen en zo dat wij er deel van uitmaken. We willen weten welke code onze projecten gekregen hebben bij de bespreking door de stadsdiensten: rood, oranje, groen? We willen weten wat de stad er echt van vindt.

Gemeenschappelijk: wij vragen niet zomaar iets maar bieden ook iets aan: we hebben kennis, ervaring, en veel betrokkenheid bij onze projecten. Wij zoeken partners in de stad die iets kunnen wat wij niet kunnen om onze projecten te helpen realiseren.

Achter elk van onze projecten staat een grote groep mensen die moeilijk hun stem kunnen laten horen: overleden mensen, oude mensen, mensen met een beperking, mensen in armoede, mensen zonder papieren,... Wij willen graag een spreekbuis zijn voor deze andere solo’s.

Vraag voor De Grond der Dingen: om er aandacht voor te hebben dat we niet door de mazen van het net vallen juist omdat we solo zijn.

---

Specifiek project

Project natuurbegraafplek: naast een partner om mee samen te werken in de stad wil ik graag vragen om jullie politiek netwerk ter beschikking te stellen om een decreetswijziging mogelijk te maken. Om grond buiten de stadskern ter beschikking te stellen. Mechelen kan hiermee pionierswerk doen in ons land. Dit idee draagt bij op het vlak van diversiteit, ecologie en duurzaamheid.

bottom of page