top of page

m² ideeën

Na de Onderhandelingsdag eind april 2019 werden 83 ideeën meegenomen naar een volgende fase die een plek kregen in de expo The Neverending Park.

In het stadsproject De Grond der Dingen van ARSENAAL/LAZARUS
en Museum Hof van Busleyden bouwen Mechelaars actief mee
aan onze gemeenschappelijke toekomst.

Tot eind februari 2019 konden mensen ideeën indienen voor
één of meer m². We klopten af op 206 ideeën van en voor de
Mechelaars.

element_boom.png
element_knop_ideeen.png
element_appel 5.png

Sinds 2021 gaan we over in de laatste fase van het project, de ontwikkelingsfase.

Samen met verschillende partners en op maat van de verschillende ideeën, bekijken

we hoe en waar deze ideeën daadwerkelijk kunnen worden gerealiseerd.

De stad stelt daarvoor 20.000 m² ter beschikking. 

 

In plaats van de voorstellen één op één tegenover elkaar in concurrentie te zetten alsof het een wedstrijd zou zijn, zochten we de kracht van de samenhang en stelden we diverse clusters samen. Deze clusters vertellen samen ook een groter verhaal dan de individuele voorstellen op zich. En het persoonlijke idee kan zo verrijkt en versterkt worden. 

bottom of page