top of page

Slotonderhandeling

12.09.20 - 13.09.20

Inzichten en adviezen

Doorheen de expo The Neverending Park hebben we drie maanden lang gesprekken gevoerd, geluisterd, uitgenodigd, ontmoet, nagedacht, verbeeld en verzameld. Vele Mechelaars waren erbij, en daarom nodigden we hen opnieuw uit om samen met ons te oogsten. Wat waren de belangrijkste inzichten? Wat heeft hen geraakt? Wat zijn we te weten gekomen over actief burgerschap, participatie, grond, de verhouding tussen stad en burger? Wat kunnen we hieruit leren voor onszelf en voor de stad?


Als voorbereiding op de Slotonderhandeling, nodigden we geïnteresseerde Mechelaars uit om samen met ons deze vragen te beantwoorden en de meest waardevolle inzichten vast te leggen. Deze vertaalden we naar adviezen die we tijdens het slotmoment op zondag 13 september aan de vertegenwoordigers van het stadsbeleid overhandigden. 

---

Slotonderhandeling

In de voormiddag gaven we een stand van zaken van De Grond der Dingen en keken we naar de volgende stappen en de verdere toekomst. We bekeken in kleinere groepen de verschillende clusters, hoe die verder in ontwikkeling kunnen gaan en wat ze daarvoor nodig hebben. Dat brachten we samen in concrete vragen naar de beleidsmakers van de stad.

 

Na de middag kwamen we live samen om gezamenlijk af te sluiten en symbolisch onze adviezen en vragen te overhandigen aan het stadsbestuur.  Het einde van The Neverending Park en meteen ook het begin van een nieuwe fase voor De Grond der Dingen!

bottom of page